Åsmund Mork style=

Åsmund Mork

Visepresident Visepresident
Odd Bjørklund style=

Odd Bjørklund

Sekretær Sekretær
Olav Erling Løberg style=

Olav Erling Løberg

Kasserer Kasserer
Jan Vaaje style=

Jan Vaaje

Aktivitetsleder
Stein Arne style=

Stein Arne

Klubbmester
Magne Johan Døvre style=

Magne Johan Døvre

Medlemsansvarlig
Arnhild Birgit Hansen style=

Arnhild Birgit Hansen

Styremedlem