Lions Club Kolsås/Rykkinn
Våre juleaktiviteter på Kolsåsentret

Våre juleaktiviteter på Kolsåsentret

Vi står med vinnerloddene fra den digitale konkurransen på Kolsås. Fra venstre Tore Husan butikksjef Meny Kolsås, Sarah Wien senterleder / butikksjef Ark Bokhandel Kolsås, Jan Vaaje aktivitetsleder LCK-R

Les mer